Свържете се с нас: +359 888 001 202         


Пожароизвестяване

Пожароизвестяването е основен елемент в процеса на превенция на пожара. В нашето съвремие, характеризиращо се с мащабно строителство на различни по предназначение сгради и с пребиваването на все по-голям брой хора в тях изискванията към пожарната и аварийната безопасност постоянно се увеличават.
PBS Bulgaria разполага с квалифициран екип, в чиято компетентност е проектирането на надеждни и качествени пожароизвестителни системи /ПИС/. За да бъде гарантирано вашето спокойствие, изборът на подходяща система за пожароизвестяване трябва да бъде съобразен с вида на сградата, както и с нейните характерни особености.
PBS Bulgaria извършва следните дейности и услуги в областта на пожароизвестяването:

 • Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на вашата пожароизвестителна система;

 • Организация на противопожарната сигурност във фирми и обекти, съгласно Наредба № I – 209 /22.11.2004г., ДВ бр 107/;

 • Проучване и оценка на противопожарното състояние на обекти;

 • Консултации по прилагането на действащите експлоатационни и строителни противопожарни нормативи;

 • Проектиране пожарозащита на конструкции, сгради, съоръжения;

 • Доставка на противопожарно оборудване, защитно облекло, индивидуални средства за защита, знаци, табели, противопожарни врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни съставки и др.;

 • Изготвяне на пожаротехнически експертизи;

 • Провеждане на инструктажи и обучение, юридическа консултация по всички въпроси във връзка с пожарната безопасност;

 • Информационно обслужване по въпроси във връзка с пожарна безопасност;

 • Разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по пожарна и аварийна безопасност - изготвяне на схеми за евакуация, противопожарни досиета за обекти;

 • Гаранционна и следгаранционна поддръжка и обслужване на ПОС, съгласно Наредба I-209.

PBS Bulgaria предлага също и:

 • Пожароизвестяване на големи промишлени обекти;

 • Пожароизвестяване на хотели;

 • Пожароизвестяване на административни и офис сгради;

 • Пожароизвестяване на болнични заведения;

Поддръжка и обслужване на пожароизвестителни системи:

 • Системно водене на дневник на централата за регистрираните събития;

 • Системен инструктаж за работа на персонала с пожароизвестителната система;

 • Синхронизиране на събития в дневника и паметта на централата;

 • Анализ на събития и установяване на причината;

 • Регулярни контролни замервания;

 • Проверка на елементите на пожароизвестителната система по предварително изготвен работен график.
отопление вентилации климатизация електроинсталации и ел. услуги видеонаблюдение стрoителство и ремонтни дейности пожароизвестяване геодезически услуги озеленяване. ландшафтен
дизайн
интериорни врати. входни врати. парапети
ВРЪЗКА С НАС    +359 888 001 202   pbsbulgaria@gmail.com СОЦИАЛНИ МРЕЖИМЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Стрoителство и ремонтни дейности
Отопление. Вентилации. Климатизация
Пожароизвестяване
Видеонаблюдение
Обзавеждане мебелировка
Парапети. Стълби. Пана
Електроинсталации и ел. услуги
Дограми и окачени фасади
Геодезически услуги
Интериорни и входни врати
Озеленяване. Ландшафтен дизайн
Оборудване на бани
ИНФОРМАЦИЯ

Актуално
Нашите клиенти
Направете запитване2023, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни