Свържете се с нас: +359 988 230 066   


Пожароизвестяване

Проектиране,доставка , монтаж и поддръжка на пожароизвестителни системи.
Изборът на подходяща система за пожароизвестяване в зависимост от вида на сградата, както и нейните специфики, гарантират гарантират вашето спокойствие.
Предлагаме и договори за гаранционна и следгаранционна поддръжка и обслужване, съгласно Наредба I-209.
Пожароизвестяване на големи промишлени обекти.
Пожароизвестяване на хотели.
Пожароизвестяване на административни и офис сгради.
Пожароизвестяване на болнични заведения.
Организация на Противопожарната сигурност във фирми и обекти съгласно Наредба № I – 209 / 22.11.2004 г ДВ бр 107/ :
Проучване и оценка на противопожарното състояние на обекти.
Консултации по прилагането на действащите експлоатационни и строителни  противопожарни нормативи. 
Проектиране пожарозащита на конструкции, сгради, съоръжения.
Доставка на противопожарно оборудване, защитно облекло, индивидуални средства за защита, знаци, табели, противопожарни врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни съставки и др.
Изготвяне на пожаротехнически експертизи.
Провеждане на инструктажи и обучение, юридическа консултация по всички въпроси, във връзка с  пожарната безопасност.
Информационно обслужване по въпроси, във връзка с пожарна безопасност.
Разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по пожарна и аварийна безопасност - изготвяне на схеми за евакуация, противопожарни досиета за обекти 
ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ  :
Системно водене на дневник на централата за регистрираните събития
Системен инструктаж за работа от персонала с пожароизвестителната система
Синхронизиране на събития в дневника и паметта на централата
Анализ на събития и установяване на причината
Регулярни контролни замервания
Проверка на елементите на пожароизвестителната система по предварително изготвен работен графикотопление вентилации климатизация електроинсталации и ел. услуги видеонаблюдение стрoителство и ремонтни дейности пожароизвестяване геодезически услуги озеленяване. ландшафтен
дизайн
интериорни врати. входни врати. парапети
ВРЪЗКА С НАС    +359 988 23 00 66   pbsbulgaria@gmail.com СОЦИАЛНИ МРЕЖИМЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Строителство
Ремонтни дейности
Отопление, Хладилни инсталации
Видеонаблюдение
Електроинсталации
Врати, Парапети
Геодезически услуги
Озеленяване. Ландшафтен дизайн
ИНФОРМАЦИЯ

Актуално
Нашите клиенти
Направете запитване2019, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни